ارتباط با بخش پشتیبانی
تلفن: 3141

Zabansara Educational & Cultural Institute!
02Tiny Show_2018's Surprise
تاریخ برگزاری: 1396/11/06 جمعه
از ساعت: 12:00 الی 13:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان امام رضا خانه زبان کوذک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات:
01Tiny Show_2018's Surprise
تاریخ برگزاری: 1396/11/06 جمعه
از ساعت: 10:00 الی 11:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان امام رضا خانه زبان کوذک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات:
01TalkTime-Cosmetic Surgery
تاریخ برگزاری: 1396/10/28 پنجشنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: آقای علی طوافی و خانم سارا دشتی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات:
02TalkTime-Cosmetic Surgery
تاریخ برگزاری: 1396/10/28 پنجشنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: خانم فرانک دهقانی و آقای حامد نسترن
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ظرفیت تکمیل شده
توضیحات:
IELTS Mock
تاریخ برگزاری: 1396/09/28 سه شنبه
از ساعت: 09:00 الی 12:00
شهریه: 500000 ریال
مکان برگزاری: میدان امام کوچه جنب استانداری زبانسرا خواهران مرکزی
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
01-FunTime(Air Hockey)
تاریخ برگزاری: 1396/09/24 جمعه
از ساعت: 9:00 الی 10:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: نبش چهار راه مدرس- ساختمان یاس - کافه جوکو
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
03-FunTime(Air Hockey)
تاریخ برگزاری: 1396/09/24 جمعه
از ساعت: 15:30 الی 17:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: نبش چهار راه مدرس- ساختمان یاس - کافه جوکو
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
02-FunTime(Air Hockey)
تاریخ برگزاری: 1396/09/24 جمعه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: نبش چهار راه مدرس- ساختمان یاس - کافه جوکو
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
05-Tiny SHow-Baby Monkey
تاریخ برگزاری: 1396/09/10 جمعه
از ساعت: 12:00 الی 13:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: چهار راه بیسیم - به سمت خیابان فرودگاه- بعد از اولین کوچه سمت راست-خانه زبان کودک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
04-Tiny SHow-Baby Monkey
تاریخ برگزاری: 1396/09/10 جمعه
از ساعت: 10:00 الی 11:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: چهار راه بیسیم - به سمت خیابان فرودگاه- بعد از اولین کوچه سمت راست-خانه زبان کودک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
02-Tiny SHow-Baby Monkey
تاریخ برگزاری: 1396/09/09 پنجشنبه
از ساعت: 18:30 الی 19:30
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: چهار راه بیسیم - به سمت خیابان فرودگاه- بعد از اولین کوچه سمت راست-خانه زبان کودک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
01-Tiny SHow-Baby Monkey
تاریخ برگزاری: 1396/09/09 پنجشنبه
از ساعت: 16:30 الی 17:30
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: چهار راه بیسیم - به سمت خیابان فرودگاه- بعد از اولین کوچه سمت راست-خانه زبان کودک
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
2-TalkTime (Patriotism)
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 پنجشنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: خانم فرانک دهقانی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
1-TalkTime (Patriotism)
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 پنجشنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: خانم مرجان ستوده
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
کارگاه IELTS ویژه مدرسین (Reading)
تاریخ برگزاری: 1396/08/30 سه شنبه
از ساعت: 8:30 الی 12:30
شهریه: 900000 ریال
مکان برگزاری: واحد تخصصی بزرگسال DPE
مجری: ایمان دشتی زاده
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
کارگاه IELTS ویژه مدرسین
تاریخ برگزاری: 1396/08/15 دوشنبه
از ساعت: 08:30 الی 12:30
شهریه: 900000 ریال
مکان برگزاری: واحد مرکزی
مجری: آقای ایمان دشتی زاده
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
03FunTime-Connect-Adult
تاریخ برگزاری: 1396/08/12 جمعه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
02FunTime-Connect-Kids
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 پنجشنبه
از ساعت: 11:30 الی 13:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
01FunTime-Connect-Adult
تاریخ برگزاری: 1396/08/11 پنجشنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
1-TalkTime (Social Discrimination)
تاریخ برگزاری: 1396/07/27 پنجشنبه
از ساعت: 9:00 الی 10:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: آقای دانیال زارع
مهمان ویژه: آقای علی طوافی آزاد
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
2-TalkTime (Social Discrimination)
تاریخ برگزاری: 1396/07/27 پنجشنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: آقای فرزاد سلیمانی
مهمان ویژه: آقای علی طوافی آزاد
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:

اطلاعات تماس

  • بوشهر میدان امام خمینی کوچه استانداری
  • کد پستی: 7515735996
  • تلفن: (077) 3141
  • فکس: (021) 89775577
  • پست الکترونیک: info@3141.ir
  • پایگاه اینترنتی: www.3141.ir
  • شماره پیامک: 300003141

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیک تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

© 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر می باشد.